vzw

Waarom een VZW?
De VZW Pebbles werd opgericht op 28 mei 2007 om het mogelijk te maken het terrein aan de Dalerweg nr 3 in erfpacht (contract kan op verzoek ingekeken worden) te krijgen van de Gemeente Kinrooi. Deze oprichting werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 12 juli 2007 onder het nummer 0712406.
Op 18 september 2009 werd de erfpacht bij notariële akte gevestigd voor een periode van 50 jaar. Op 17 september 2059 is het liedje dus uit, tenzij beide partijen instemmen met een verlenging!
Wie? 
Sinds de oprichting in 2007 zijn we inmiddels aan de 3de samenstelling toe. Op 12 februari 2016 werd namelijk een nieuw bestuur gekozen, en dat ziet er als volgt uit:
Werkende leden:
Gerard Schulpen, papa van Emma en Kaat: Penningmeester
Jacky Houben, papa van Arne : Secretaris
Jos Arits, papa van Simon: Voorzitter
Jan Meerten, papa van Martijn
Kora Montfort, mama van Arne
Linda Marzée, mama van Simon
Erwin Thoelen, papa van Jerôme

Missie:
In een geest van openheid en wederzijds respect proberen we ervoor te zorgen dat de groep in goede omstandigheden op deze unieke plek zijn bewegingswerk kan uitvoeren: leren zeilen, spelen, organiseren, discussiëren, verantwoordelijkheid nemen, compromissen sluiten, boten onderhouden, enz…
We helpen hun onder andere bij boekhoudkundige, verzekeringstechnische en financiële zaken. Ook bij de verdere ontwikkeling en onderhoud van het mooie terrein.
Verder stimuleren wij hun om aan vormingswerk deel te nemen en dit voor de eigen groep ook te organiseren.
Eén keer per jaar organiseren we een familiefeest, enerzijds om elkaar te leren kennen en ook wel om wat geld in het laatje te krijgen.
Uitbouw infrastructuur: clubhuis komt in eindfase
Toekomstplannen: Steiger
boten loods ipv witgele tent

Uitnodiging:
Alle ouders maar zeker ook oud leiders zijn welkom om de VZW werking te vervoegen zowel voor gelegenheids- als voor permanente taken. Voel jij je geroepen, bel ons dan:
Gerard: 0498869396
Jacky: 0494509329
Jos: 0497697464
Alle ouders maar zeker ook oud leiders zijn welkom om de VZW werking te vervoegen zowel voor gelegenheids- als voor permanente taken. Voel jij je geroepen, bel ons dan:
Gerard: 0498869396
Jacky: 0494509329
Jos: 0497697464