Het lidgeld voor het scoutsjaar 2017 – 2018 bedraagt dit jaar, evenals vorige jaren 50 euro per kind.

Dit geld wordt gebruikt voor een goede verzekering van uw kind te garanderen tijdens al de activiteiten en om te investeren in materiaal voor onze vereniging.

Mogen wij u vragen dit bedrag over te maken op rekeningnummer: BE65 7845 5923 1496
Met mededeling: “Lidgeld + naam”.

Wij zouden het geld graag voor 14/10/2017 van u ontvangen.

Moest u nog vragen hebben, twijfel dan zeker niet even te mailen naar kaat.schulpen@hotmail.com